Płyty pilśniowe

Płyta pilśniowa powstaje wskutek spilśnienia i uformowania rozwłóknionej tkanki drzewnej w odpowiedniej temperaturze i pod odpowiednim ciśnieniem. W celu zwiększenia przyczepności włókien dodaje się uszlachetniacze w postaci klejów syntetycznych. W płycie tej włókna rozłożone są różnokierunkowo, co zapewnia większą odporność i wytrzymałość niezależnie od kierunku działania obciążeń, a duży nacisk i wysoka temperatura stosowane podczas prasowania powodują, że struktura płyty jest silnie zwarta.


Główne obszary zastosowania płyty pilśniowej to meblarstwo i budownictwo. Porowata płyta pilśniowa Porotex znajduje zastosowanie w pracach budowlano-konstrukcyjnych, gdzie wykorzystywana jest jako materiał izolacyjny. Stanowi elementy ścian, dachów oraz podłóg, jest także wypełniaczem szczelin dylatacyjnych. Ponadto dzięki swoim właściwościom akustycznym tworzy barierę dźwiękochłonną i nadaje się do wytłumiania fal dźwiękowych w pomieszczeniach.